FAQ - Nejčastější otázky k procesu registrace

Registrovat se může každá osoba starší 18 let, pokud nejste osobou vedenou v tzv. Rejstříku vyloučených osob („RVO“), osobám zapsaným v RVO je registrace zakázána zákonem. Také je nutné vlastnit bankovní účet/platební kartu vedenou na Vaše jméno. Pokud vlastníte bankovní účet u banky, která podporuje Bank ID, pak je celý proces výrazně zjednodušen a urychlen. Detaily ohledně Bank ID naleznete níže v Seznamu odkazů (1).

V případě, že Vaše banka nepodporuje službu Bank ID, můžete si svou identitu nechat ověřit na některé z poboček Czech Point. Nejbližší pobočku naleznete v Seznamu odkazů (4). S sebou si prosím nezapomeňte přinést občanský průkaz (případně pas nebo řidičský průkaz). Na místě uvedete pro jakou společnost si přejete totožnost ověřit: MP on-line, s.r.o., Na krčské stráni 712/72, 140 00 Praha 4, IČO 106 67 156. Veřejnou listinu o identifikaci, kterou na Czech Pointu obdržíte, nám prosím následně zašlete na email podpora@magicplanet.cz. Po jejím ověření bude Vaše identita ještě týž den schválena. Pozn.: Ověření identity na pobočkách Czech Point je zpoplatněno částkou 200Kč.

Ano, pokud jste starší 18 let, máte v ČR své bydliště a je možné ověřit Vaší identitu skrze centrální registry, pak je proces registrace je shodný, jako u občanů ČR.

Pokud jste osobou zapsanou v RVO, Vaše registrace není vůbec možná. Zákaz vychází ze zákona.

Žadatel musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v ČR (kontrola v rámci registru obyvatel), uvést své identifikační a kontaktní údaje, musí vlastnit bankovní účet/platební kartu vedenou na své jméno (tyto platební prostředky musí také ověřit), musí si nastavit nebo odmítnout nastavení svých sebeomezující opatření, musí uvést původ svých peněžních prostředků (požadavek zákona) a uvést zda-li jste Politicky exponovanou osobou. Detaily ohledně Politicky exponované osobě naleznete níže v Seznamu odkazů (2). Také je nutný Váš souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami, schváleným herním plánem a Souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Jedná se o osobní údaje, které jsou určeny zákonem a které je nutné vyplnit v rámci procesu registrace, a to včetně emailové adresy a telefonu. Bez vyplnění těchto údajů není registrace možná, vlastnictví telefonu i emailové adresy musí být ověřeno na základě Vaší zpětné reakce na zaslanou SMS nebo email. V případě využití služby BankID, jejíž použití Vám pro zrychlení celého procesu doporučujeme použít, jsou všechny vaše údaje (kromě telefonu a emailu) potvrzeny skrze tuto službu, a to včetně vlastnictví bankovního účtu. Platební kartu však tímto způsobem ověřit nelze.

Jedná se o seznam sebeomezujících opatření, který vychází přímo ze zákona. Bez jejich nastavení nebo odmítnutí nelze proces registrace dokončit. Sebeomezující opatření jsou následující: výše sázek za 1 den, výše sázek za 1 kalendářní měsíc, výše čisté prohry za 1 den, výše čisté prohry za 1 kalendářní měsíc, počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc, doba denního přihlášení na uživatelské konto, doba, po kterou nebude umožněno zúčastnit se hry po jeho odhlášení z uživatelského konta

Tato povinnost je stanovena AML zákonem. Bez uvedení jejich původu nelze proces registrace dokončit. Původ je uveden na základě uvedení jedné z předdefinovaných možností (nejčastější varianty) případně uvedením původu jiného. Jedná se například o mzdu, zisk z podnikání, dar, výhru atd.).

Tato povinnost je stanovena AML zákonem, bez tohoto prohlášení není možné proces registrace dokončit. Prohlášení je provedeno v rámci registrace zaškrtnutím příslušného políčka ANO/NE.

Souhlas s VOP představuje uzavření smlouvy mezi naší společností a Vámi a je učiněn zaškrtnutím příslušného políčka v procesu registrace.

Dočasné uživatelské konto znamená, že jste zatím nesplnil všechny podmínky registrace, podrobněji jsou podmínky uvedeny výše. Dočasné konto má platnost jen 30 dnů od svého založení, je limitováno vklady v maximální výši 3.000,- Kč a nelze z něj vyplácet výhry, ale pouze nevyčerpaný vklad - tyto podmínky jsou stanoveny zákonem o hazardních hrách. Jakmile splníte všechny podmínky registrace je Vám dočasné uživatelské konto automaticky změněno na trvalé. Pokud Vám je aktivováno trvalé uživatelské konto. Pak jste proces registrace úspěšně dokončil.

FAQ - Registrovaný klient

Ano, můžete. Možnost změnit si opatření máte ve svém hráčském profilu. Změny jsou vázaný k zákonným lhůtám a to tak, že pokud chcete své limity zmírnit, změny jsou platné až od půlnoci sedmého dne. Pokud si chcete své limity zpřísnit, tak takovéto změny jsou platné už od půlnoci následujícího dne.

Tato přestávka je povinná přímo ze zákona o hazardních hrách.

Nový dvouhodinový limit začne běžet v případě nečinnosti hráče, která je delší než 15 minut.

Ano, platební prostředky lze po jejich ověření libovolně měnit, vždy je však nutné každý platební prostředek ověřit vlastnictví bankovního účtu/platební karty).

Používán může být vždy pouze jeden platební prostředek, nastavit tzv. aktivní, tzn. aktuálně používaný platební prostředek lze pouze jeden, a to v rámci funkcí naší aplikace.

Ano, pokud dojde ke změně identifikačních nebo kontaktních údajů, pak se dokonce jedná o Vaši povinnost tuto změnu naší společnosti oznámit. Kontaktní a identifikační údaje si můžete změnit v sekci Můj účet – Osobní či kontaktní údaje.

V rámci svého uživatelského konta v sekci Můj účet – Historie.

O výběr peněžních prostředků můžete požádat v rámci svého uživatelského konta. Výběr je možné provést výplatou na registrovaný bankovní účet. Výběr prostředků je vždy zdarma s tím, že minimální částka výběru je 300,- Kč. Doba zpracování je 1 – 3 dny.

Všechny naše hry mají certifikát od odborné technické laboratoře a jejich provozování bylo schváleno zvláštním rozhodnutím Ministerstva financí.

Ve zkratce se dá říci, že pokud máte telefon, tablet nebo počítač s aktuálním prohlížečem připojený k internetu, můžete hrát. U stolních a přenosných počítačů podporujeme operační systémy Windows 7 a novější, macOS 10.9 a novější a Linux (funkčnost závisí na konkrétní distribuci). U mobilních telefonů a tabletů podporujeme operační systémy iOS 8 a novější, Android 5 a novější a Windows 10 Mobile. Podporujeme všechny aktuální moderní internetové prohlížeče, např. Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer. Doporučujeme používat vždy aktuální verzi prohlížeče.

Veškerá pravidla jsou dostupná v rámci herního plánu schváleného Ministerstvem financí, který je dostupný na našich stránkách. Detaily ohledně pravidel jednotlivých her naleznete níže v Seznamu odkazů (3).

FAQ - Otázky ve vztahu k GDPR

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro provozování obchodní činnosti a splnění zákonných povinností. Jako provozovatel hazardních her jsme vázáni zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu, které jasně stanoví povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů. Kromě těchto zákonných povinností zpracováváme Vaše osobních údaje s Vaším souhlasem za účelem Vaší účasti na našich marketingových bonusových a dalších akcích.

Údaje, které zpracováváme na základě splnění zákonných povinností a provozování hazardních her nelze vymazat na základě požadavku klienta. Naopak údaje poskytnuté na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné vymazat na základě podané žádosti. Všem našim klientům garantujeme, že nebrání-li vymazání osobních údajů jiná naše právní povinnost (např. některý obecný právní předpis), učiníme tak vždy ve lhůtě 1 měsíce.

Bez Vašeho souhlasů Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám. V některých zákonem stanovených případech však může být tímto zákonem uložena povinnost poskytnout osobní údaje našich klientů veřejným orgánům, nicméně i v takových případech postupujeme vždy tak, abychom maximálně chránili zájmy a soukromí našich klientů.

Osobní údaje našich klientů vždy uchováváme pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytnou s ohledem na důvod zpracování.

S dotazy nás můžete kontaktovat na emailové adrese info@mp-online.cz