Zodpovědné hraní - Prevence závislosti

PRAVIDLA ZODPOVĚDNÉHO HRÁČE

Provozovatel: MP on-line s.r.o., IČ: 106 67 156, Sídlem Na krčské stráni 712/72, 140 00 Praha 4

Preambule:

Provozovatel všechny účastníky hazardních her upozorňuje, že jejich účast na hazardních hrách může být škodlivá. Každý hráč by se měl účastnit hazardních her v maximální možné míře zodpovědně a opatrně, a vždy za všech okolností zvážit využití všech možností, které Provozovatel nabízí v rámci jeho Aplikace (např. řádné nastavení sebeomezujících opatření), případně využití možností, které s sebou přináší veřejnoprávní regulace, např. zápis do Rejstříku vyloučených osob, který je veden Ministerstvem financí ČR. 

Aplikace Provozovatele obsahuje identifikační a kontaktní údaje institucí, které se zabývající prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím. Na uvedených kontaktech může každý řešit své problémy s odborně vzdělanými osobami bez jakékoliv návaznosti těchto osob na Provozovatele. Tyto osoby jsou povinny přísné zákonné mlčenlivosti o všech informacích, které jim jsou ze strany hráčů sděleny.

Každému účastníků hazardních her Provozovatel doporučuje udržet při hře maximální možný zodpovědný přístup ke hře a vždy zvážit své finanční možnosti!

Při dodržení těchto základních Pravidel zodpovědného hráče věříme, že v rozumné míře je hraní hazardních her zábavou a volnočasovou aktivitou ve smyslu zábavního průmyslu.  

Zákaz účasti osob mladších 18 let:

Provozovatel zcela bez výjimky prosazuje a aplikuje zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardních hrách!!! Účast těchto osob na hazardních hrách je nezákonná!!

Za tímto účelem Provozovatel identifikuje všechny své klienty, ověřuje jejich identitu v Registru obyvatel vedeném Ministerstvem vnitra a také ověřuje jejich případný zápis do Rejstříku vyloučených osob na účasti na hazardních hrách vedeném Ministerstvem financí ČR. 

Osobě mladší 18 let není povoleno účastnit se hazardních her!

Pokud máte jakékoliv podezření, že naši Aplikaci využívá nezletilá osoba, neváhejte nás prosím kdykoliv kontaktovat!

Mějte svoji hru vždy pod kontrolou:

Pro udržení Vaší kontroly nad svojí účastí na hazardních hrách Vám doporučujeme aplikovat několik následujících základních pravidel:

1. Hra je volnočasová zábava, nehrajte s vidinou zisku!

2. Nastavte si v Aplikaci sebeomezující opatření, které budou odpovídat vašim finančním možnostem

3. Nikdy nesázejte více, než kolik můžete prohrát

4. Určete si předem čas, který chcete strávit hraním a tento čas vždy dodržte!

5. Nehrajte pod vlivem alkoholu, drog nebo unaveni

6. Pokud cítíte, že ztrácíte kontrolu nad svým chování, okamžitě přestaňte hrát a kontaktujte odbornou pomoc na níže uvedených kontaktech. 

Chcete vědět, jestli máte své hraní pod kontrolou, udělejte si následující rychlý test:

1. Trávíte svůj volný čas pouze hraním, ztratili jste kvůli hraní své jiné záliby a koníčky?

2. Místo řešení svých osobních či jiných problému utíkáte k hazardním hrám?

3. Když prohrajete máte silnou akutní potřebu dále hrát?

4. Hrajte za vypůjčené peníze?

5. Poznali Vaši blízcí, že hraním trávíte nějak moc svého volného času? 

6. Lžete svým blízkým o svém hraní?

7. Má Vaše účast na hazardních hrách následně vliv na Vaši psychiku? Deprese, výčitky svědomí atd.

Pokud byť i jedna z odpovědí na výše uvedené otázky je ANO, je možné, že máte nebo brzy budete mít se svojí účastí na hazardních hrách problém.

Pokud máte v tomto směru jakoukoliv, byť i nepatrnou, pochybnost, kontaktujte prosím některou z následujících institucí zabývajících se prevencí a léčbou patologického hráčství:

• Psychiatrická léčebna Bohnice - Ústavní 91, Praha 8, Tel.: 284 016 111, e-mail: podatelna@bohnice.cz

• Klinika adiktologie - Apolinářská 4, Praha 2, Tel.: 224 961 111, e-mail: info@adiktologie.cz

• Společnost Podané ruce - Vídeňská 225/3, 639 00 Brno. Tel.: 545 247 535, e-mail: info@podaneruce.cz

• Psychiatrická léčebna Opava - Olomoucká 88, Opava, Tel.: 553 695 200, e-mail: plopa.hlb@coms.cz

Další informace a kontakty: https://www.hazardni-hrani.cz/ 

Komplexní informace můžete získat na stránkách projektu Zodpovědné hraní: https://www.zodpovednehrani.cz/